ANVÄNDNING AV HDF

Användningen av den senaste generationen av HDF-bjälklag i BudiHOME-hus medför ett antal fördelar för invånarna.

Först och främst har HDF goda termodynamiska egenskaper - vi får effekten av passiv temperaturkontroll i rummet. Således har HDF-bjälklag en positiv effekt på termisk komfort i byggnaden, vilket kompletterar driften av hela värme- och kylsystemet.

Användningen av HDF, som kännetecknas av en mycket stor spännvidd, gör det möjligt att skapa öppet och bekvämt utrymme utan kolumner för invånarna. Dessutom garanterar bjälklaget fantastisk ljudisolering mellan våningar, jämfört med andra material.

Vi forskade om användning av optimala ackumuleringstak tillsammans med Warszawas tekniska universitet i byggnaden vid Sprzeczna St. 4 i Warszawa.
check
BEKVÄM BOSTADSYTA
De nya HDF-bjälklagen kan bära betydande nyttolaster. Genom att använda dem i budiHOME-designen kan du skapa en vänlig och bekväm bostadsyta utan onödiga fördelningar och pelare.
check
TERMODYNAMISK KONSTRUKTION
HDF-tak visar stor termisk aktivitet, tack vare vilket de gynnar skapandet av naturlig termisk komfort.
 
check
LJUDISOLERING
Användningen av HDF-bjälklag garanterar högsta möjliga ljudisolering mellan golv.