Högre brandmotstånd

De omedelbara orsakerna till bränder i bostadshus är: slarvig användning av öppen eld, felaktigt tillverkade elektriska installationer eller deras felaktiga drift. Oavsett brandkälla bidrar byggmaterialen till dess snabba utveckling och snabba spridning av elden. 

Det viktigaste elementet i brandsäkerheten i ett enfamiljshus är byggnadsmaterial. Hos budiHOME har vi använt alla möjliga och miljömässig sunda lösningar för att öka säkerheten och brandmotståndet: 
  • massiva prefabricerade väggar,
  • massiva prefabricerade tak,
  • massiva trappor,
  • massiva trapplöp,
  • högkvalitativ brandsskyddsisolering i ett prefabricerat tak,
  • termisk isolering av väggar säkras från utsidan med en fasad i armerad betong, 
  • exakt och säker montering av tekniska installationer..
check
INVÅNARNAS SÄKERHET
Konstruktionens hållbarhet vid oförutsedda händelser är definitivt högre än för trä- eller stålkonstruktioner.
check
SÄKER EVAKUERING
Den massiva trappan och huskonstruktionen säkerställer säker evakuering.