Kvalitetskontroll

Varje element som tillverkas i våra fabriker är individuellt registrerat och har en unik QR-kod (oavsett om två eller flera identiska element finns i ett visst projekt). Tack vare detta är det möjligt att inte bara exakt spåra produktionsprocesser, utan framför allt säkerställa en pålitlig kvalitetskontroll.

Våra labbtekniker är kvalificerad personal som inspekterar varje enskilt element (överensstämmelse med standarder, efterlevnad med handlingarna, upptäckt av eventuella defekter, etcetera) innan prefabelement transporteras till byggplatsen.  Detaljerad dokumentation av varje projekt skapas inklusive namn och signatur av en auktoriserad anställd.

En sådan detaljerad kontroll är inte möjlig i en kaotisk och oförutsägbar miljö på den traditionella byggplatsen, där besiktningen sker först efter montering av elementet på kundens tomt. Inspektion av alla element före transport till byggplatsen möjliggör ett snabbt och effektivt montage.
 
check
KVALITETSGARANTI
Kontrollen täcker överensstämmelse med standarder, överensstämmelse med handlingar, kontroll av eventuella defekter eller avvikelser.
check
EFFEKTIVT MONTAGE
Kvalitetskontroll tillåter transport av endast element som överensstämmer med projektet. 
check
DOKUMENTATION FRÅN EGENKONTROLLER
Varje element har ett individuellt kvalitetskontrollkort. Rapporten med uppsättningen kontrollkort arkiveras internt.