Andningsbara hus

I budiHOME lägger vi stor vikt på den ackumulerade konstruktionen, dvs att behålla så mycket värme eller kyla som möjligt inne i byggnaden. Det verkar som om detta innebär en betydande minskning av luftcirkulationen i dem. Väl vald ventilation minskar avsevärt ansamlingen av fukt och utvecklingen av mögel och svamp.  Hos budiHOME tillhandahåller vi över dubbelt så mycket ren luft än vad som föreskrivs i byggnadsstandarder. Återvinningssystem används effektivt och för ut den använda luften. 

Genom att utveckla en innovativ distribution av ventilationssystemet kunde vi få ett hus med konstant tillförsel av frisk och ren luft samtidigt som vi eliminerade luftdrag. Det är värt att lägga till att varje BudiHOME har en standard anti-smog-filter - så att den tillförda luften är av högsta kvalitet.

Luftväxling säkerställer eliminering av onödig fukt och utveckling av mögel och svamp. I kombination med jämn lufttillförsel, istället för plötsliga och snabba punttilfförsel av luft - minimerar vi damm och allergener cirkulerande i luften. All smuts förblir nära golvet, vilket gör det enklare att ta bort det. 
check
INGEN FUKT ELLER MÖGEL
Luftväxlingen förhindrar ansamling av fukt, mögel och svamp.
check
LUFTTILLFÖRSEL
Den högklassiga återvinningsmekanismen ger dubbelt så mycket syre som föreskrivs i normerna.
check
HUS UTAN DAMM
Tack vare den ständiga men återkommande luftväxlingen är damm och allergener nära golvet - vilket gör det lättare att ta bort den.
check
EKOLOGISKA ÅTGÄRDER
Mekanisk ventilation med återvinning är en extremt effektiv och grön lösning.