Fotowoltaika
sun

>12°C

House
En luftvärmepump drar luft från utsidan
Kallt luft skickas till husets kylsystem
Pumpen använder el för att höja eller sänka temperaturen.
Värmen lagras och värmer upp vattnet, som används i kranar eller duschar
På sommaren, efter att ha värmt den centrala vattentanken (upp till 6 kW värme med 1 kW energi), växlar pumpen till takkylningsläge.
snow

<12°C

Untitled-2
En luftvärmepump drar luft från utsidan
Värmen transporteras till centralvärmebufferten och från den - till värmesystemet i taket
Pumpen använder elektricitet för att komprimera luften och höja temperaturen
Den återstående värmen lagras i den centrala vattentanken och värmer upp vattnet som används i kranar eller duschar
På vintern kör pumpen ständigt i värmeläge. Det växlar bara mellan husvärme och takvärme. Med 1 kW energi kan vi få 4,8 kW värme.
Fotowoltaika