Livslängd och åldrande

Det är värt att notera att vi som Budizol i många år bara producerade hus i prefabricerade träkonstruktioner. Vår erfarenhet från den skandinaviska marknaden och forskning som genomförts med Warszawas Tekniska Universitet har förändrat vår strategi. Alla budiHOME-husmodeller består främst av massiv armerad betong och expanderade lerelement.
 

Kunder i Polen, men också i Norden, trots att de är mycket öppna för ny teknik, förväntar sig främst hållbarheten från sina hem. Livslängden för husens massiva bärande struktur är flera gånger längre än för byggnader byggda av prefabricerade trä- eller modulbyggnader.

Dessutom har de mycket högre brandmotstånd och är rostbeständiga - så de behöver inte ytterligare servicearbete

Konstruktionens hållbarhet innebär även direkt hållfastheten och estetiken för betongens yttre fasader. Betongfasader åldras extremt väl och på ett organiskt sätt, så underhållsarbetet är minimalt under åren. 
Den täta och välbevarade konstruktionen av ytterväggarna påverkar direkt den termiska trögheten och termisk komfort i byggnaden. Detta maximerar i sin tur hela värme- och kylsystemets effektivitet
check
HÖGRE HÅLLBARHET
Livslängden är flera gånger längre än för byggnader tillverkade av trä eller modulära prefabricerade byggnader.
check
EN FASAD SOM ÅLDRAS FINT
Betongfasader åldras extremt väl och på ett organiskt sätt.
check
HÖGRE VÄRMEKOMFORT
Ytterväggarnas täta och väl bevarade struktur bestämmer direkt termisk tröghet och termisk komfort i byggnaden.
check
MAX EFFEKTIVITET AV SYSTEM
Konstruktionen i gott skick ökar direkt effektiviteten för hela värme- och kylsystemet i byggnaden.