PERFEKT ENERGI

Solsystemet tillåter användning av en förnybar energikälla - solenergi. Detta ger många fördelar för dig och din familj. Det mest grundläggande av dem är att spara på elpriset genom att eliminera behovet av att betala bland annat leverantörens marginal eller rörliga distributionskostnader. Andra fördelar är lång livslängd och enkelt underhåll. Systemet är enkelt att installera, hållbart och säkert. Den producerar ren energi för hushållets nuvarande behov. Överskottet återgår dock till elnätet. Det kommer att göra ditt hem nästan självförsörjande och du kommer att känna verklig ekologisk komfort utan dåligt samvete. 

Njut av god energi varje dag i Budihome - prefabhus av dina drömmar.
check
Miljövänlig
Förnybar energi
check
optimering
Omedelbart optimerad för detta hus, montering etcetera från oss, omedelbart integrerad
check
Sparsam
Programinställningar, egen energikälla.
check
Möjligheten för bidrag
Ekoprogram eller banklån
calosc