ROSTMOTSTÅND

 Hus med en övervägande andel av färdigbetong och expanderad lera är också mycket rostbeständiga.  BudiHOME-konstruktioner är därför säkra och mer hållbara. 
check
KONSTRUKTIONSSÄKERHET
Korrosionsbeständighet avgör konstruktionens livslängd och säkerhet.
check
REDUCERING AV UNDERHÅLL
Hög korrosionsbeständighet eliminerar behovet av underhåll av byggnadskonstruktionen.