TOTAL REGENERATION

Effekten av att använda ventilation med rekuperation, dvs värmeåtervinning, är energibesparande och ren luft utan smog, lukt och ånga från köket eller badrummet eller joniserat damm. Tack vare det på vintern kan du ta med frisk luft till ditt hem utan att behöva värma på nytt. Konstant luftväxling förhindrar spridning av lukt eller avgaser i hela huset och förhindrar bildandet av mögel på väggarna. Styrning av återvinning, värmepump och solcellsinstallation utförs med en bekväm applikation. Allt detta gör våra prefabhus ännu vänligare för invånarna. Eftersom Budihome är ett uttryck för komfort!
check
Med hälsan i åtanke
Inget mögel, bra lösning för personer med allergier, ingen smog
check
Smog-filter
check
Lätt att använda
Genom applikationen. 
check
Ekologisk