YTOPTIMERING

Att få ytterligare bostadsyta i samma byggnadsplan är utan tvekan en av de stora fördelarna med att använda prefabricering av hög kvalitet. Vår erfarenhet visar att användningen av massiva sandwichväggar (3 skikt) möjliggör en ökning av ytan med 2,5-4,5% jämfört med traditionella byggmetoder. I en byggnad på 150 kvm är det möjligt att lägga till ett extra badrum eller en garderob i ett av rummen.

Varje hus i varje vald konfiguration modelleras i 3D med hög noggrannhet innan det övergår till tillverkning och montage. 

Massiva treskiktsväggar tillverkas på stora, uppvärmda och vibrerande bord på Budizol-fabriken. Som resultat får de en utmärkt kvalitet och deras prestandaparametrar ökas jämfört med de som gjuts på byggplatsen. 
check
Minskning av koldioxidavtryck
För produktion använder vi bara den nödvändiga mängden material, vilket minskar avfallet avsevärt
check
BOYTAN
Genom att använda massiva treskiktsväggar kan boytan ökas med 2,5-4,5%.