Hög akustisk komfort

Väggar är den viktigaste faktorn som skyddar mot yttre ljud. De på budiHOME är exakt tillverkade, massiva treskiktsväggar som effektivt isolerar ljud från utsidan. 

Fönster installerade i ytterväggar har höga ljudisoleringsparametrar, och så kallat varmt montage förbättrar dessa egenskaper och ökar byggnadens täthet.

Dessutom är husen utrustade med massiva och ackumulerade HDF-tak, vilket effektivt reducerar bullret mellan våningarna.  Ett annat element som förbättrar invånarnas akustiska komfort är trappan. Trappan som används i budiHOME är en massiv konstruktion som inte överför vibrationer eller buller (dessutom gnisslar inte trappan på natten). 

Vi tog också hand om att väl ljudisolera pannrummet, som är en integrerad del av var och en av budiHOME-modellerna. 
check
EXTERN ISOLERING
Massiva treskiktsväggar isolerar huset från yttre buller.
check
ANVÄNDNING AV HDF
HDF-tak säkerställer att ljuden inte tränger igenom golven.
check
Tyst trappa
Massiva trappor av armerad betong genererar inte ytterligare buller.
check
FÖNSTER AV HÖGSTA KVALITET
Fönster i budiHOME-hus ger en hög ljudisolering.